Privacy policy


Administrator Danych Osobowych
 • Spełniając obowiązek wynikający z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) „Impuls MC” z siedzibą w Zwoleniu, informuje, że jest administratorem zbieranych w ramach serwisu kupbilet.eu danych osobowych.
 • Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników serwisu kupbilet.eu , przestrzegania wszelkich zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych przepisów prawa.


Zbierane dane.
 • Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być konieczne dla korzystania z serwisu oraz rejestracji w serwisie.
 • W procesie rejestracji, obowiązkowe jest podanie następujących danych: identyfikator użytkownika, data urodzenia, płeć, miasto,a także kraj z którego użytkownik pochodzi, użytkownik podaje indywidualnie swój opis w ogłoszeniu, te dane są podawane do publicznej wiadomości. Do publicznej wiadomości serwis nie podaje adresu mailowego chyba że użytkownik doda samodzielnie do swojego opisu w ogłoszeniu. W póżniejszym etapie Użytkownik może dodać zdjęcia, filmy, a także swój nr telefonu do publicznej wiadomości.
 • Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Podany adres poczty elektronicznej zostanie zweryfikowany.
 • W systemie przetwarzamy również inne, podane przez użytkownika dane.
 • System zbiera informacje zawartych w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się użytkownicy serwisu, ilość odsłon stron, ilość wizyt itd. System zbiera również informacje dotyczące numerów IP korzystających w jakikolwiek sposób z serwisu. Informacje te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.


 • Wykorzystanie danych
  • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji usług świadczonych przez serwis internetowy kupbilet.eu zgodnie z regulaminem serwisu dostępnym pod adresem www.kupbilet.eu/terms_of_use.php
  • Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym użytkownikom serwisu. Serwis nie ujawnia adresu mailowego innym użytkownikom, chyba że użytkownik poda je w treści własnego ogłoszenia.
  • W żadnym wypadku zebrane dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.
  • Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z usług serwisu, w celu rozliczania korzystania z usług serwisu oraz w celach marketingowych
  • W celach marketingowych mogą być wykorzystywane wyłącznie następujące dane: imię, data urodzenia, płeć, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania.
  • Otrzymywanie informacji handlowych, wymaga wyrażenia osobnej zgody przez użytkownika serwisu.
  • Wszelkie adresy poczty elektronicznej, związane z korespondencją adresowaną do serwisu lub administratora danych będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.
  • Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom, upoważnionym do tego z mocy przepisów prawa.
  • Dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w wypadku naruszenia regulaminu, w wypadku naruszenia przepisów prawa lub gdy przepisy prawa będą tego wymagały.
  • Zmiana celu przetwarzania danych nie jest możliwa bez uzyskania dodatkowej zgody osoby której dane dotyczą.


  Prawa osób których dane są przetwarzane w serwisie
  • Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane przez firmę Impuls MC dla ww. celów mają prawo dostępu do ich treści, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo w wypadku zaprzestania korzystania z usług serwisu.
  • Użytkownik ma prawa w każdym momencie usunąć konto w serwisie.
  • Usunięcie konta w serwisie jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), w wypadku zaprzestania korzystania z usług serwisu (usunięcia konta), serwis nadal może przetwarzać niektóre dane użytkownika w celach zgodnych z zapisami ustawy.


  Wykorzystanie ciasteczek "cookies"
  • Strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


  Polityka prywatności serwisów zewnętrznych
  • Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów zewnętrznych w stosunku do serwisu kupbilet.eu , w szczególności do serwisów, do których bezpośrednie linki znalazły się na stronach serwisu.


  Zmiany polityki prywatności.

  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.


  Kontakt
  • nr tel.
  Akceptacja prywatności

  Jeśli nie zgadzasz się na nasze warunki nie możesz korzystać z tego serwisu i się rejestrować. Możemy aktualizować nasze zasady prywatności od czasu do czasu, proszę o odwiedzanie tej strony regularnie.